Velký třesk, který se nekonal?

Dnešní všeobecně uznávaná vědecká teorie vzniku vesmíru se nazývá velký třesk (Big Bang).K němu mělo podle současných poznatků dojít před 13 500 000 000 let. Mělo se jednat o obrovský výbuch – okamžité uvolnění nahromaděné energie. Pokud platí teorie pulzujících vesmírů, pak by se tato energie rovnala energii celého vesmíru. Ten tedy vznikl z prvotního bodu (tzv. singuIarity – časově i prostorově nekonečně zakřiveného bodu), který byl nepředstavitelně hustý a žhavý.

Tento bod ale neměl žádnou hmotnost ani jiné fyzikální parametry, protože ty vznikly až za několik zlomků mikrosekundy po výbuchu. V okamžiku vzniku vesmíru tak neexistovaly fyzikální zákony, jak je Známe dnes. Z prvotní energie a pramateriálu pak vznikly fotony, kvarky, elektrony, protony, neutrony a nakonec celé atomy vodíku a helia. To vše proběhlo během první sekundy, po velkém třesku. Časoprostor se ustálil, vesmír se začal ochlazovat a prudce rozpínat až do dnešní podoby. A rozpíná se i nadále.

Další vývoj vesmíru popisují dvě teorie. V té první se bude vesmír rozpínat donekonečna. Při určitě velikosti se už nebudou tvořit nově hvězdy, protože mlhoviny, ze kterých hvězdy vznikají budou natolik “řídké”, že se plyn přestane hroutit ke středu a bude se rozplývat. Staré hvězdy začnou hasnout a vesmír se tak ponoří do věčné temnoty a chladu.

Podle dnes nejpravděpodobnější druhé teorie se vesmír bude rozpínat pouze do určitého bodu, a pak se začne hroutit zpátky. Pokud by v této dobé ještě existovalo lidstvo, mohlo by mu to být ještě několik miliard let jedno. Potom se ale začnou srážet galaxie a vesmírný prostor se začne citelně zmenšovat. Celé hvězdné soustavy budou končit ve chřtánech černých děr. V nich postupně skončí veškerý vesmírný materiál.

Obě teorie stojí na principech obecné teorie relativity, kterou v roce 1916 formuloval slavný německý fyzik Albert Einstein (1879-1955).Teorie relativity sice dokáže popsat, jak vypadal vesmír těsně po velkém třesku, není ale schopná říct nic otom, co bylo předtím. „To je největší slabina obecné teorie relativity, protože před velkým třeskem zákony fyziky prostě nefungují,” popsal problém egyptský fyzik Ahmed Farag Ali z Benha University.

Ahmed Farag Ali společně s týmem astrofyziků na kanadské University of Lethbridge přišel s provokativní myšlenkou, že vesmír tu může být odjakživa, že nevznikl velkým třeskem.Tato myšlenka rozhodně není nová, tentokrát je ale podložená novými vědeckými argumenty. Její autoři vycházejí z práce Davida Bohma, který se tímto fenoménem začal zabývat už před 60 lety. Spojili některé myšlenky obecné teorie relativity s postuláty kvantové teorie a vyšly jim některé zajímavé výsledky.

V tomto modelu neexistuje žádná počáteční singularita, a dokonce to podle Ahmeda Faraga Aliho ani nevypadá, že by měl vesmír skončit opakem velkého třesku. Navíc se dokáže obejít bez problematické temné hmoty, se kterou si fyzikové nevědí rady. Vesmír má v této teorii podobu kvantového pole. To je zřejmě tvořené gravitony, hypotetickými a dosud neobjevenými částicemi, které mají na svědomí gravitační sílu.
Zdroj: Svět na dlani