Země se chystá vyměnit póly, proběhne to rychle

Dávné sedimenty ukázaly, že přepólování Země probíhá relativně rychle. Stihne to v průběhu století.

Paul Renne se spolu se svým mezinárodním týmem vydal na východ od Říma. V Apeninách, nedaleko města Sulmona totiž vědci narazili na důležité vrstvy, které mezi sebou ukrývaly sedimenty z  dávného jezera.

Tyto sedimenty jsou klíčem k odpovědi na otázku, jak to vypadalo v dobách, kdy se na naší planetě naposledy měnily magnetické póly. A odpověď to není příliš příjemná.

Data z evropské vesmírné mise Swarm přitom naznačují , že magnetické pole Země se v současnosti oslabuje, a to dokonce desetinásobně rychleji, než se dosud předpokládalo.

Znamená to, že naši planetu čeká přepólování, i když aktuálním tempem by se ten proces mohl začít až za dva tisíce let. Ale celé přepólování se odehraje relativně rychle a bude trvat méně než jedno století.

velmi rychle

Renna tým použil k dataci jednotlivých vrstev sopečného popela nad a pod jezerní sedimenty, metodu založenou na základě rozpadu draslíku.

Díky tomu podle studie v magazínu Geophysical Journal International vědci zjistili, že sedimenty jsou staré zhruba 786 tisíc let a ukrývají v sobě pozůstatky po poslední změně magnetických pólů.

“Zajímavé je, že přechod z přepólování k normálnímu poli neobsahoval nic mezi,” píše v tiskovém prohlášení Kalifornské univerzity v Berkeley Renne.

“Znamená to, že se to stalo velmi náhle, pravděpodobně za méně než sto let. Nevíme však, zda další změna se odehraje podobně rychle, ale nevíme ani to, že ne. ”

Magnetické pole a jeho změny souvisí s pochody v útrobách naší planety, přesněji, v její železném jádru. Přepólování je přirozená změna, kterou již planeta v minulosti mnohokrát zažila. A obvykle ji nedoprovázela žádná zásadní přírodní katastrofa.

Zároveň však magnetické pole chrání Zemi před kosmickými paprsky a nabitými částicemi ze Slunce, které mohou způsobovat například rakovinu či nechtěné genetické mutace.

Takové přepólování navíc doprovázejí období velké nestability a naše společnost je dnes extrémně závislá na elektrických sítích.

období nestability

Výzkum naznačuje i to, že toto období nestability trvá přibližně šest tisíc let. A naposledy obsahovalo i dvě kratší, asi dvoutisícileté období s celkově oslabeným magnetickým polem. No samotné přepólování se odehrálo relativně rychle.

“Toto je jeden z nejlepších záznamů o tom, co se odehrává během přepólování i jak rychle to celé probíhá,” uzavírá spoluautorka výzkumu Courtney Sprainová.

zdroj: 10,1093 / bay / ggu287

Text Tomáš Prokopčák http://tech.sme.sk/ (překlad NS)