Proč je svět z hmoty a ne z antihmoty?

20. 6. 2014 Ashgard 1

Ve světě elementárních částic ke každé částici existuje její “opačný” či “sdružený” partner – antičástice, která má určité fyzikální charakteristiky shodné s danou elementární částicí, […]

Převeďte své jméno do binárního kódu

20. 6. 2014 Ashgard 1

Binární kód je bezesporu jazykem počítačů. Zatímco v desítkové soustavě používáme k zápisu čísla až 10  možných číslic, ve dvojkové (binární) soustavě používáme k zápisu jen číslice dvě: 0 […]