“Autogamie” planety Země a meziplanetární výměna

Foto

Země je stará 4,5 miliardy let. V první polovině jejího života bombardovaly planet, každých pár milionů let velké planetky, při nejtvrdších střetech docházelo k vypařování oceánů a dokonce i k roztavení povrchových hornin. Každá taková kolize planetu na tisíce let zcela sterilizovala. Díky zkamenělinám v horninách víme, že během tohoto formativního období se na Zemi vyvíjely bakterie. Jak tedy mohl život takovou řadu smrtích úderů přežít?

 

thrguvKdyž zemi zasáhla jedna z těchto velkých planetek, exploze vytvořila kráter a vymrštila do vesmíru miliony tun zemských hornin, části mnohých z nich v sobě nesly ukryté bakterie. Některé organismy ve vesmíru přežily, zatím co všechny, které zůstaly na Zemi byly spálené. Pár tisíc let po každém střetu se Země ochladila natolik, že voda v oceánech mohla kondenzovat a planeta byla opět obyvatelná. Mezitím většina kamenů vymrštěných do vesmíru obíhala kolem Slunce, některé z nich z nich zamířily zpět k Zemi, opětovně pronikly do atmosféry jako meteority a přinesly svůj vzácný náklad, který planetu znovu osídlil. Meteority byly Noemovými archami, to znamená, že se život po každé katastrofě nemusel vyvíjet zase znova od samého začátku, mohl navázat tam, kde byl přerušen. 

LxtZbz

Víme, že některé mikroby dokáží přežít v nehostinném prostředí vesmíru. Při pokusu v rámci mise ISS (Mezinárodní vesmírná stanice), byly bakterie vystavené extrémním teplotám, vakuu a kosmickému záření ve volném kosmickém prostoru po dobu 18 měsíců! Některé z nich byly po návratu na Zemi stále živé

Malinká želvuška dokáže přežít doslova nebe i peklo a nikdo netuší proč

 a aktivní. Ještě pozoruhodnější jsou mikroorganismy probuzené z mrtvolného, 8 milionů let trvajícího spánku. Byly zamrzlé v antarktickém ledu miliony let před tím, než vůbec vznikl náš druh a stále žijí. 

What Happens to Bacteria in Space?Dokáže-li život přečkat drsné podmínky ve vesmíru a přetrvat po tisíciletí, pak by mohl v rámci přírodního meziplanetárního dopravního systému cestovat z jednoho světa do druhého. Je pravděpodobné, že naši mikrobiologičtí předchůdci strávily nějaký čas ve vesmíru.

Když byla Sluneční soustava mladá Venuše se pravděpodobně více podobala Zemi, byly tu oceány a možná i život. Venuše, Země a Mars si mezi sebou při střetech s planetkami vyměňovaly materiál. Nese život na Zemi nějaké stopy meziplanetárních cest uskutečněných v daleké minulosti? Jak je možné, že některé bakterie dokáží přežít silné záření a vakuum vesmíru, když tyto podmínky na Zemi přirozeně neexistují? Možná nám tyto organismy napovídají, že jejich předkové přežily ve vesmíru před pár miliardami let stejné podmínky. 

NG – Cosmos A Space Time Odyssey