Bůh a vesmír – pokračování

První část Bůh a vesmír

Někteří fyzici věří, že další rozměry můžou být tak malé, že je nikdy nebudeme schopni odhalit. Ale jiní říkají, že některé z nich můžou ležet mimo náš vesmír … V tzv. “velkém vesmíru.”

Je docela možné, že náš vesmír, čtyři snadno pozorovatelné rozměry – je jako membrána ve vícerozměrném objemu. Teoreticky, toto místo s více rozměry může existovat jen několik milimetrů od nás protože je v jiném rozměru. Ale jak by mohli věci existovat, tak blízko nás bez našeho vědomí? A co by to znamenalo o existenci, nebo neexistenci Boha?

Pokud jsou zákony fyziky nuceny pracovat v určitém počtu rozměrů, pak nemůžeme fyzicky vidět, nebo se dotýkat, nebo zažít rozměr, který je kolmý k těmto rozměrům. Tak například, pokud by váš hypotetický vesmír byl jen povrch televizní obrazovky. Můžete jít nahoru, dolů, doleva a doprava, nebo jakoukoli kombinaci těchto pohybů, ale nemůžete jít dovnitř nebo ven. Tento rozměr by byl matematické popsatelný ale fyzicky nepřístupný. Stejně tak by mohly být skryté rozměry přímo vedle nás, aniž bychom je kdy mohli odhalit.

Jestli Bůh, nebo jiné bytosti existují ve větším počtu rozměrů, mohli by nás vidět a být mnohem blíže k nám aniž bychom to tušili. Můžete si představit a spekulovat že existují inteligentní formy života, které žijí v těchto více-rozměrných prostorech, že nějak vidíme účinky v našich rozměrech a neuvědomujeme si, že jsou skutečné živé látky ovlivňující naše životy. Nelze to vědecky s určitostí vyvrátit.

Teorie strun předpovídá, že náš vesmír sahá do jiných rozměrů, ale nepředpovídá že něco konkrétního žije v těchto jiných rozměrech. Není tam žádný vousatý muž, který vytváří vesmír nebo tahá za struny. Teologové tvrdí, že nikdy nenajdeme Boha v 11-ti rozměrné realitě předpovězené teorií strun, protože přesahuje vesmír. Nicméně někteří vědci věří, že pokud Bůh neexistuje ve velkém vesmíru je důvodem Velký třesk,… možná.

Je tu hypotéza, že Velký třesk je následkem toho, že se dvě paralelní membrány srazily ve více rozměrném hyperprostoru. Je to zajímavá myšlenka. Ale jak může věda dokázat, nebo vyvrátit co se stane v těchto navrhovaných zvláštních rozměrech a zda podporují nebo podrývají existenci stvořitele, když je nám souzeno zůstat v našem 3 rozměrném světě?

Jednou z možností je, že můžeme najít účinky těchto jiných rozměrů podle interakci s částicemi, které mohou být schopny přístupu do těchto jiných dimenzí. Aby zjistili hmotu, která se přesouvá do jiných rozměrů vědci postavili obrovské urychlovače kde se spolu sráží subatomární částice při obrovských rychlostech. A tyto urychlovače částic můžou brzy objevit něco, něco ohromujícího, něco co se ještě před několika lety zdálo nemožné. Mohou umožnit vědcům vrátit se v čase téměř k momentu kdy byl náš vesmír vytvořen …

A možná jak někteří nadnesli, zahlédnout našeho stvořitele.

Pokračování zítra

Zdroj: History Channel – The Universe

 

.