Bůh a vesmír


Při pohledu na neuvěřitelnou složitost Země se lidé vždy zajímali jak to všechno začalo. Co vdechlo oheň do rovnic fyziky. Náboženství nám dlouho nabízelo duchovní vysvětlení, že Bůh stvořil vesmír. Ale začíná nyní věda nacházet tajemný důkaz Boha, nebo nám fyzika říká, že žádný tvůrce nebyl nutný? Stephen Hawking říká v knize, Velký Plán, že vesmír byl vytvořen z ničeho. Pusťme se do vědeckého hledání Boha ve vesmíru.

Vesmír může být velmi bouřlivé místo. Kde se galaxie běžně sráží. A vyčerpané hvězdy explodují. Ale je to také místo, které zrodilo něco naprosto mimořádného, alespoň tady na Zemi, vědomé, cítící bytosti. Je to samozřejmě, záhada proč vesmír existuje takovým srozumitelným způsobem, ale alespoň to naznačuje, že existuje hluboká souvislost mezi vesmírem a velkým plánem rozvíjet bytosti jako my. Nějakým způsobem se vesmír stal vědomým sám sebe. Je to projekt vzniku chápajících a myslících bytostí, které si uvědomují sami sebe a mohou poznávat vesmír. Někteří lidé žasnou nad skutečností, že vesmír má více než miliardy let, rodí bytosti které můžou ocenit jeho složitost. Můžeme dokonce uvažovat kde a jak zapadneme. Ale na úsvitu dějin, si lidé mysleli, že znají odpovědi na tyto zásadní otázky. Starověké národy zobrazovali svůj svět jako sněhovou kouli. Je to v podstatě plochá země, jako disk, zakrytá kupolí. A říkáme, v angličtině, nebeská klenba a nebeská klenba je místo, kde jsou všechny hvězdy a planety zavěšeny. Téměř všechny staré kultury věřili, že jejich vesmír existoval v klenbě podobné této. A nikdy nezpochybňovali kdo ji vytvořil. Starověké národy předpokládali, že to byl Bůh nebo bohové odpovědní za vytvoření a udržování vesmíru. Myšlenka, že Bůh stvořil vesmír byla nezpochybnitelná až do středověku, kdy vědci přišli se svatokrádežným názorem, na základě svých pozorování – Slunce ne Země, je středem vesmíru. Najednou byl jiný způsob, jak vysvětlit přírodní jevy vyskytující se kolem nás a to vědou. Od středověku, vědci vyvinuli důmyslné nové teorie o velikosti vesmíru a našem místě v něm, teorie, které často nemají prostor pro Boha. Mnohé jevy se zdály tajemné, zázračné nebo kouzelné, a pak jsme je metodou vědy, nakonec pochopili. Vědci si postupně uvědomili, že Slunce je opravdu jen jedna hvězda mezi množstvím hvězd v gigantické galaxii, která má stovky miliardy takových hvězd. A to vše bylo vytvořeno ve Velkém třesku před 13,7 miliardami let.

Ale zatím co vědecké teorie, pozorování a experimenty nám říkají, kde jsme ve vesmíru, neodpovídají na věčné otázky: Proč jsme tady a kdo, pokud někdo, nás stvořil. Takže někteří fyzikové i nadále hledají tyto odpovědi. Co nacházejí je pozoruhodné. Pozoruhodný neviditelný řád který může řídit vesmír.

Musíme se podívat na skrytý podtext přírody, matematické vztahy, které jsou základem stvoření blízkého světa. Někteří lidé o tom přemýšlí jako o kosmickém kódu. Bez ohledu na to, zda věří v Boha nebo ne, většina vědců souhlasí, že to vypadá, že kosmický kód existuje. Všechno ve vesmíru je určeno základními sílami přírody. Odolnost těchto sil se vyznačuje čísly, tzv. “základními konstantami” které jsou tak citlivé, že pokud se změní jen o trošku, vesmír, jak ho známe by tady nebyl. Například, jestliže se rychlost rozpínání vesmíru těsně po Velkém třesku změní v jedné triliontině – trilion je jednička s 18 nulami vesmír se bude i nadále rozšiřovat … nebo se zhroutí zpět do sebe … A nic z toho by nebylo možné. Pro ilustraci, jak malé je číslo jedna triliontina, představte si všechny zrnka písku na pláži, ve skutečnosti, představte si všechny zrnka písku na všech světových plážích. Toto číslo je pravděpodobně někde kolem trilionu. V této analogii, pokud vše, co písek představuje je rychlost expanze vesmíru hned po Velkém třesku, kolik zrnek písku je třeba přidat nebo ubrat aby byl zničen vesmír?Jen jedno zrnko.

Ale i když byl Velký třesk dokonale nastavený, inteligentní život by se nikdy nevytvořil, pokud by se hmota šířila rovnoměrně po celém vesmíru. Kdyby to bylo dokonale hladké, pak by nebyly žádné shluky, které by se přitahovaly a formovaly hvězdy a galaxie. Takže, jsme potřebovali nepatrné nesrovnalosti v rozdělení hmoty ve vesmíru. Kdyby tyto nesrovnalosti byly mnohem menší, hvězdy a galaxie by se nevytvořily. Kdyby byli mnohem větší, vše by se zhroutilo do vytvořených černých děr. Ale i při správném rozložení hmoty v celém vesmíru by se život nikdy nevytvořil bez složité řady procesů uvnitř hvězd, které mění hélium a vodík na těžší prvky, jako je uhlík, který tvoří základ všech živých bytostí. Některé z těchto hvězd explodují a poskytují surový materiál z něhož se tvoří nové hvězdy, planety, a nakonec život. Kdyby zákony fyziky byly trochu jiné, nebo dokonce fyzikální konstanty byli trochu odlišné od toho, jaké ve skutečnosti jsou, tento proces jaderné fúze a výbuchu hvězd by nemusel být možný a my bychom nebyli a nediskutovali tady. Asi neexistuje žádný vědec, který by nesouhlasil s tvrzením, že svět je mimořádně geniální …

Nejen matematicky, ne jen krásný, ne jen elegantní, ale projevem něčeho skutečně pozoruhodného. Jak by toto mimořádné zdokonalování vesmíru mohlo být něco méně, než neomylný důkaz božího tvůrce? Často zmiňované zdokonalování musí být důkaz, že někdo ho seřídil takovým to způsobem. Většina fyziků na to nepřistoupí vlastně ani nejdou tímto směrem. Když vidíte něco, co je jemně přizpůsobené ve fyzice, obvykle to znamená, že je tam mechanismus, kterému nerozumíme, ale chápeme, že tam má nějakou roli. Takže, když se objeví božský tvůrce plánující vesmír, mnoho fyziků říká, že zdánlivá dokonalost není důkaz něčeho takového. Musí tam pracovat něco jiného. Ale co jiného než Bůh by mohlo vysvětlit pozoruhodnou řadu událostí, které vedly k vytvoření života v našem vesmíru?

Jedním velmi populárním uchazečem je myšlenka, která se zdá přinejmenším stejně neuvěřitelná jako idea Boha. Je to teorie více vesmíru. Velmi velké množství vesmírů, možná dokonce nekonečné číslo, by mohly v zásadě existovat v nekonečném hyperprostoru. Můžeme pochopit, myšlenku hyperprostoru v porovnání s pěnou. Pěna bude hyperprostor a bubliny jsou jednotlivé vesmíry. Bubliny jsou všechny fyzicky zhruba stejné. Ale předpokládejme, že mají různou škálu vlastností. Některé z nich by mohli mít uhlík, kyslík, hvězdy a gravitaci a jiné ne. My bychom byli jedním z těch bohatých, komplexních vesmíru, který kombinuje život tak jak ho známe. Pokud jsou nekonečné řady dalších vylepšených vesmírů existujících okolo nás, není to příkladem Božího plánu, ale spíše zákon statistiky. Většina z těchto vesmírů by se přirozeně nevyvíjela způsobem, který by podporoval inteligentní život … Ale pár, možná. Takže vysvětlení zvláštnosti vesmíru je to, že jsme vítězové gigantické kosmické loterie. To dá rozum, že by jsme nemohli žít a diskutovat o tom ve vesmíru, kdyby byl nepřátelský životu, jen životu přátelský může být osídlen myslícími bytostmi. Mít velké množství vesmíru je vlastně pochopitelným a přirozeným důsledkem některých z těchto základních modelů pro zrození a raný vývoj našeho vesmíru. Je to něco jako hvězdy a planety. Pokud máte kapacitu, aby byl stvořen jeden, je snadné jich stvořit mnoho.

Ale někteří teologové říkají, že idea nekonečného počtu vesmírů není o nic pravděpodobnější než neviditelný tvůrce zajišťující náš vesmír obyvatelný pro život. Multiverzum vyžaduje stejně tak hodně víry, jako víra v mimořádného Boha. Právě teď prostě pro to není žádný důkaz a může to být velmi obtížné, dokázat v budoucnosti.

Debata o otázce Boha a vesmíru může brzy vstoupit do vypjaté fáze. Překvapující nové teorie naznačují, že by mohlo něco existovat v neprozkoumaném rozměru jen milimetry od každé osoby na Zemi. Zatímco hledání Boha ve vesmíru se zintenzivňuje, někteří vědci pracují na nové teorii, která byla nazvána “svatý grál fyziky”. Teorie, která by mohla vysvětlit všechno ve vesmíru, včetně toho, jak to začalo. Nazývá se teorie strun. Teorie strun je nejnovější ambiciózní populární pokus sjednotit všechny různorodé prameny fyziky spolu do jedné Velké jednotné teorie. Od ní si slibujeme odpovědi téměř na každou otázku ve fyzice, bude nám teorie strun schopna říct, zda to byl mimořádný stvořitel, nebo pouze zákony fyziky, které dali vzniknout vesmíru? To by nás dovedlo na hlubší úroveň. Pokaždé, když najdeme nové spojení mezi věcmi, klesneme o úroveň. To nás dostává blíže k samotnému obalu a když dostaneme kompletní popis vesmíru dobře, nemůžeme udělat už nic moc lepšího. Ať už nás teorie strun přivede k Bohu nebo ne, již teď nabízí provokativní domněnky okolo neprozkoumaných rozměrů, které lidé nikdy neodhalili. Základní myšlenkou teorie strun jsou malé základní balíčky energie. Dalo by se jim říkat malé struny, vibrují různými způsoby a různé druhy vibrací odpovídají různým druhům základních částic, které pozorujeme ve vesmíru.

Podle teorie, jsou tyto nekonečně malé struny základní stavební bloky veškeré energie a hmoty, ale matematické pozadí teorie naznačuje jeden ohromující závěr. Struny musí vibrovat nejen ve třech rozměrech které vidíme, ale ve větším počtu. A tak to vyvolává otázku … Kde jsou všechny ty dodatečné rozměry? Někteří fyzici věří, že tyto další rozměry můžou být tak malé, že je nikdy nebudeme schopni odhalit. Ale jiní říkají, že některé z nich můžou ležet mimo náš vesmír …

Pokračování zítra

Zdroj: History Channel – The Universe