Červí díry a stroj času

2.3.2014 Ashgard 18

1. Einsteinův-Rosenův most Myšlenka červí díry (Einsteinova-Rosenova mostu) vychází z Einsteinovy obecné teorie relativity, pokud se jako základ použije Schwarzschildova geometrie časoprostoru, která popisuje centrálně […]

Vymítání Maxwellova démona

1.3.2014 Ashgard 7

V souvislosti s 50. výročím vzniku kybernetiky opět strašil démon, kterého kdysi vyvolal James Clerk Maxwell. Démon je prý hypotetický tepelný stroj, který ukazuje, že informace, tento zdánlivě […]