Dokážeme vyrobit hmotu z “ničeho”? Nový čínský laser je možná blízko

S novými lasery můžeme dosáhnout komerční jaderné fúze a vytvoření hmoty z vakua.

V čínském Šanghaji začnou v tomto roce práce na výstavbě 100 petawattového laseru. Zařízení by mělo být dostatečně silné na to, aby nastartovalo komerční jadernou fúzi.

Kromě toho by prý mohlo otestovat tvrzení kvantové fyziky, podle kterého se dá pomocí dostatečně silného laserového paprsku “vystřelit” hmota z čistého vakua.

Tématu se věnuje Science. Na publikované informace reaguje magazín Forbes.

Čínské laserové prvenství

Skupina vědců ze šanghajského institutu optiky a jemné mechaniky v Číně pracuje s nejsilnějším laserem na světě. Jejich zařízení s názvem sulfátu (Superintense UltraFast Laser Facility) dokázalo v roce 2016 střílet 5,3 petawattové (5,3. 1015 Watt) impulzy. Toto zařízení by měly do konce tohoto roku vylepšit, následkem čehož bude schopné dodat až 10 PW záblesky.

Výkonnostní posun laserů o další řád má aktuálně na dosah jen pár vědeckých týmů. Zmíněná čínská vědecká skupina chce s novým zařízením chtějí dosáhnout v roce 2023 až 100 petawattové impulzy.

Další tým z ruského XCELS (Exawatt Center for Extreme Light Studies) navrhl ještě silnější laser s výkonem 180 PW. Jeho technické provedení však bude mimořádně náročné. Na Rochesterské univerzitě v USA zase plánují postavit 75 PW zařízení.

Podle odborníků ze Stanfordovy univerzity bude pravděpodobně nejdříve postaven čínský 100 petawattový laser.

Komerční fúzní reaktory

Obrovské výkony těchto pulzních laserů nejsou dosahovány díky nějakému mimořádně vysokému energetickému vkladu. Souvisí se schopností zkrátit délku laserového záblesku na co nejmenší možnou míru.

Vyzařovanou energii soustřeďují do časově extrémně krátkého výboje, řádově 10-15 sekundy. Proto jim k dosažení tak silného impulzu postačuje relativně málo dodané energie.

Petawattové lasery mohou radikálně změnit současné technologie. Kromě využití v materiálovém výzkumu a simulování podmínek při výbuších supernov, mohou se stát základem malých urychlovačů částic. Jejich rozměry by byly podstatně menší ve srovnání se současnými kolosy a také by byly levnější.

Laser produkující impulzy nad 30 petawattů by měl být podle vědců schopen spustit jadernou fúzi. To by mohlo odstartovat výrobu fúzních reaktorů na komerční bázi.

Částice z vakua

Podle informací v časopise Science by už pomocí plánovaného 100 petawattového zařízení mohli vědci dokázat, že z vakua se dá vytvořit hmota.

Kvantová elektrodynamika, která popisuje interakci elektromagnetických polí s hmotou předpokládá, že vakuum není tak prázdné, za jaké ho považuje klasická fyzika.

Ve vakuu totiž existuje neustálý “tanec” částic. V extrémně krátkých časových intervalech se v něm vynořují páry elektronů a jejich antihmotových ekvivalentů pozitronů. Jelikož se ale vzájemně přitahují, téměř okamžitě po vytvoření se navzájem zruší. Proto nereagují s okolním vesmírem a vakuum se nám jeví jako prázdné.

Dostatečně silný laserový záblesk by mohl způsobit oddělení elektronů od svých pozitronových dvojčat ještě dříve, než se dají opět dohromady. Z vakua by tak zničehonic vznikly hmotné částice.

Petawatty nebo Zetawatty

Laserový paprsek je v podstatě elektromagnetickou vlnou, proto obsahuje i elektrické pole, působící na tyto částice. 100 PW laser zaostřen na terčík o průměru 3 mikrometry dokáže vyvinout intenzitu 1024 wattů na centimetr čtvereční. To by prý mělo za určitých podmínek stačit na oddělení některých elektronů z vakua.

Magazín Forbes publikoval reakci na informaci z časopisu Science, kterou označil za reálnou, ověřenou ale trochu přehnanou. Argumentuje tím, že na “prolomení vakua” je potřebná hodnota až 1029 W / cm2, což je o několik řádů více a mohou ji dosáhnout až takzvané zetawattové lasery.

Pomůže plazmové zrcadlo?

Skutečně, tato hodnota je obecně známá jako takzvaný Schwingerův limit. Je to teoretická energetická hranice, při níž se mohou vytvořit elektronově-pozitronové páry z vakua.

Přesto bychom se však úspěšného experimentu s generováním hmoty z vakua mohli dočkat i s použitím 100 PW laseru. Existuje metoda, využívající plazmové “relativistické parabolické létající zrcadlo”, pomocí které se dají laserové impulsy ještě více zkrátit, čímž se zkoncentruje jejich energie. S její využitím mohou teoreticky dosáhnout Schwingerův limit i řádově slabší terawattové zařízení.

Nový čínský laser tak může otevřít nejen cestu k úplně novým technologiím ale také k novým fyzikálním obzorům.

Špičkový laser s výkonem 10 PW má být v tomto roce spuštěn i Česku v Dolních Březanech nedaleko Prahy. Podobná zařízení mají fungovat i v Maďarsku a Rumunsku v rámci evropského projektu ELI (Extreme Light Infrastructure).

Autor: Tibor Furda pro Zive.sk

Leave a Reply