Dorazily nové podrobné snímky Pluta a Charona

Dnes je to přesně dva měsíce, kdy proletěla sonda New Horizons kolem systému Pluto-Charon. Chvíli poté jsme obdrželi první podrobné snímky povrchů a první data o atmosféře. Pak si dala sonda chvíli pauzu a nyní započalo celoroční stahování všech pořízených dat. Samozřejmě mezi dalšími poslanými daty jsou surové a tedy nezpracované podrobné snímky. Pojďme se na další várku snímků podívat podrobněji.

Nové podrobné snímky Pluta z kosmické sondy New Horizons odhalily to, co jsme tušili z prvních záběrů a to zarážející paletu povrchových útvarů, které vědce stále překvapují z důvodu jejich rozsahu a složitosti.

„Pluto nám ukazuje rozmanitost tvarů a složitost procesů, které jsme snad doposud ve sluneční soustavě nespatřili,“ řekl Alan Stern, hlavní výzkumník týmu New Horizons, ze Southwest Research Institute (SwRI), Boulder, Colorado. „Kdyby nějaký umělec ztvárnil takto Pluto před průletem sondy, pravděpodobně bych takový obrázek nazval, že je přehnaný – ale to je to, co tam skutečně je.“

Sonda New Horizons začala své celoroční stahování pořízených záběrů a jiných dat minulý víkend. Nové snímky poslala v posledních několika dnech a údaje o povrchu Pluta se díky nim více než zdvojnásobily. Podrobnosti na povrchu Pluta můžeme vidět v rozlišení 400 metrů na pixel. Odhalují nové rysy povrchu, jako nejrozmanitější duny, složené z dusíkového ledu, který zřejmě vytékal z hornatých oblastí na rovinaté pláně a dokonce i údolí, které mohly být vyhloubeny, když materiál proudil po povrchu Pluta. Snímky také ukazují velké oblasti, které zobrazují chaoticky neuspořádané hory připomínající narušený terén na Jupiterově ledovém měsíci Europa. „Tyto náhodně neuspořádané hory by mohly být obrovské bloky tvrdého vodního ledu plovoucí v rámci rozsáhlého, hustšího, jemnějšího podkladu zmrzlého dusíku v regionu neformálně pojmenovaného Sputnik Planum,“ řekl Jeff Moore, vedoucí geologie, geofyziky a mapování (GGI) týmu New Horizons v Ames Research Center v Moffett Field v Kalifornii.

Nové obrazy také ukazují další oblasti s krátery, a tedy nejstarší terén, který byl sondou na povrchu Pluta spatřen, hned vedle nejmladšího terénu bez kráterů na ledových pláních. Tam by se také mohly vyskytovat mimo jiných možností i tmavé, větrem foukané duny.

„Vidět duny na Plutu, pokud to tedy opravdu je to, co si myslíme, je zcela divoká představa, protože atmosféra Pluta je dnes celkem tenká,” řekl William B. McKinnon, zástupce vedoucího z Washingtongské University v St. Louis. „Buď mělo Pluto v minulosti silnější atmosféru, nebo je vytváří nějaký proces, který jsme doposud nezjistili.“

Nově zaslané snímky se ovšem netýkají pouze povrchu Pluta. Podrobnější snímky jeho měsíců Charona, Nix a Hydry budou zveřejněny již brzo a můžeme už nyní prozradit, že každý měsíc je opravdu jedinečný a hlavně velký měsíc Charon prodělal v minulosti rozsáhlou geologickou aktivitu.

Snímky z posledních dnů také odhalily, že Plutův globální atmosférický opar má mnohem více vrstev, než se z prvních měření myslelo, a že opar ve skutečnosti vytváří soumrakový efekt, který osvětluje terén u západu Slunce, což je viditelné pro kamery na palubě sondy New Horizons.

Sonda New Horizons je nyní více než 5 miliard kilometrů od Země, a více než 69 miliónů kilometrů za Plutem. Všechny systémy na sondě jsou zatím v bezvadném stavu a všechny fungují normálně.

Mozaika snímků s vysokým rozlišením Pluta odeslaných zpět ze sonda New Horizons od 5. 9. do 7. 9. 2015. Obrazu dominuje neformálně pojmenovaná ledová pláň Sputnik Planum, hladký, jasný region v centru. Tento obraz ukazuje také obrovskou řadu dalších krajin v okolí planiny. Nejmenší viditelné znaky jsou asi 0,8 kilometrů velké a mozaika pokrývá oblast zhruba 1600 kilometrů širokou. Snímek byl pořízen 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Mozaika snímků s vysokým rozlišením Pluta odeslaných zpět ze sonda New Horizons od 5. 9. do 7. 9. 2015. Obrazu dominuje neformálně pojmenovaná ledová pláň Sputnik Planum, hladký, jasný region v centru. Tento obraz ukazuje také obrovskou řadu dalších krajin v okolí planiny. Nejmenší viditelné znaky jsou asi 0,8 kilometrů velké a mozaika pokrývá oblast zhruba 1600 kilometrů širokou. Snímek byl pořízen 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
V centru tohoto 470 kilometrů širokého obrazu Pluta je velká neuspořádaná oblast, členitý terén na severozápadním okraji obrovské ledové pláně neformálně zvané Sputnik Planum. Nejmenší viditelné znaky jsou 0,8 kilometrů veliké. Tento snímek byl pořízen dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
V centru tohoto 470 kilometrů širokého obrazu Pluta je velká neuspořádaná oblast, členitý terén na severozápadním okraji obrovské ledové pláně neformálně zvané Sputnik Planum. Nejmenší viditelné znaky jsou 0,8 kilometrů veliké. Tento snímek byl pořízen dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Tento 350 kilometrů široký pohled na Pluto ukazuje neuvěřitelnou rozmanitost povrchových útvarů a geologických aktivit. Snímek obsahuje tmavé a staré krátery, jasný a hladký geologicky mladý terén, roztodivné masy hor a tajemné pole tmavých uspořádaných hřebenů, které se podobají dunám, jejichž původ stále není zcela znám. Nejmenší viditelné znaky jsou 0,8 kilometrů veliké. Tento snímek byl pořízen 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Tento 350 kilometrů široký pohled na Pluto ukazuje neuvěřitelnou rozmanitost povrchových útvarů a geologických aktivit. Snímek obsahuje tmavé a staré krátery, jasný a hladký geologicky mladý terén, roztodivné masy hor a tajemné pole tmavých uspořádaných hřebenů, které se podobají dunám, jejichž původ stále není zcela znám. Nejmenší viditelné znaky jsou 0,8 kilometrů veliké. Tento snímek byl pořízen 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Tento obraz největšího měsíce Charona, který kosmická sonda New Horizons pořídila 10 hodin před jejím nejbližším přiblížení k Plutu dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 470 000 kilometrů, je v mnohem vyšší kvalitě než předchozí verze. Charon, který má 1200 kilometrů v průměru, ukazuje překvapivě složitou geologickou historii, včetně tektonického štěpení, relativně hladké popraskané pláně v pravém dolním rohu, několik tajemných hor obklopených údolími na pravé straně a regiony s krátery ve středu a horní levé části snímku. Nalezneme na něm také složité vzory v odrazivosti povrchu Charona, včetně světlých a tmavých kráterových paprsků a nápadné tmavé severní polární oblasti v horní části obrazu. Nejmenší viditelné znaky jsou 4,6 kilometrů veliké.
Tento obraz největšího měsíce Charona, který kosmická sonda New Horizons pořídila 10 hodin před jejím nejbližším přiblížení k Plutu dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 470 000 kilometrů, je v mnohem vyšší kvalitě než předchozí verze. Charon, který má 1200 kilometrů v průměru, ukazuje překvapivě složitou geologickou historii, včetně tektonického štěpení, relativně hladké popraskané pláně v pravém dolním rohu, několik tajemných hor obklopených údolími na pravé straně a regiony s krátery ve středu a horní levé části snímku. Nalezneme na něm také složité vzory v odrazivosti povrchu Charona, včetně světlých a tmavých kráterových paprsků a nápadné tmavé severní polární oblasti v horní části obrazu. Nejmenší viditelné znaky jsou 4,6 kilometrů veliké.
Tento obraz Pluta zpracovaný dvěma různými způsoby ukazuje, jak vysokohorský atmosférický opar vytváří soumrak, který jemně osvětluje povrch před východem a po západu Slunce, který odhalily citlivé kamery na sondě New Horizons a umožnily zobrazit podrobnosti v nočních oblastech, které by jinak nebyly viditelné. Pravá verze snímku byla značně přesvětlena, aby se slabé údaje o robustním oparu za terminátorem Pluta zobrazily. Terminátor je linie oddělující den a noc. Snímek byl pořízen dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Tento obraz Pluta zpracovaný dvěma různými způsoby ukazuje, jak vysokohorský atmosférický opar vytváří soumrak, který jemně osvětluje povrch před východem a po západu Slunce, který odhalily citlivé kamery na sondě New Horizons a umožnily zobrazit podrobnosti v nočních oblastech, které by jinak nebyly viditelné. Pravá verze snímku byla značně přesvětlena, aby se slabé údaje o robustním oparu za terminátorem Pluta zobrazily. Terminátor je linie oddělující den a noc. Snímek byl pořízen dne 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 80 000 km.
Dvě různé verze obrazu vrstev mlžného oparu Pluta. Sonda se znovu podívala na temnou stranu Pluta téměř 16 hodin po těsném přiblížení ze vzdálenosti 770 000 kilometrů pod fázovým úhlem 166 stupňů. Sever Pluta je nahoře a Slunce osvětluje Pluto z pravého horního rohu. Tento nový snímek (vpravo) je mnohem podrobnější než digitálně komprimovaný obraz (vlevo) mlžného oparu Pluta. Ukazuje nám mnoho nových údajů. Levá verze má jen malé zpracování, zatímco pravá verze byla speciálně zpracována tak, aby odhalili velký počet diskrétních vrstev v atmosféře.
Dvě různé verze obrazu vrstev mlžného oparu Pluta. Sonda se znovu podívala na temnou stranu Pluta téměř 16 hodin po těsném přiblížení ze vzdálenosti 770 000 kilometrů pod fázovým úhlem 166 stupňů. Sever Pluta je nahoře a Slunce osvětluje Pluto z pravého horního rohu. Tento nový snímek (vpravo) je mnohem podrobnější než digitálně komprimovaný obraz (vlevo) mlžného oparu Pluta. Ukazuje nám mnoho nových údajů. Levá verze má jen malé zpracování, zatímco pravá verze byla speciálně zpracována tak, aby odhalili velký počet diskrétních vrstev v atmosféře.

Zdroj: nasa.gov
Obrázky: nasa.gov

O Scimani 30 Článků
Zajímám se o astronomii a miluji sci-fi, především Hvězdnou bránu, Dark Matter, Hvězdné války, Mass Effect a další.