Hypotéza o deváté planetě má trhlinu, objevená tělesa do ní nemusí zapadat

WIKIMEDIA/CC

Začátkem roku 2016 vědci oznámili, že mohli narazit na novou planetu v dalekých končinách naší sluneční soustavy – v Kuiperově pásu.

Možnou existenci planety , která by byla příliš daleko na přímé pozorování, odvodili podle pozorování několika ledových těles.

Analýza dalších čtyřh takových objektů, které nedávno astronomové z projektu Outer Solar System Origins Survey objevili, však této hypotéze může podlomit kolena.

Nic totiž nenaznačuje, že by tělesa ovlivňovala devátá planeta. Její gravitace by je měla k sobě přiblížit tak, aby vytvořily shluk. To se však nestalo.

Pozorování mohly ovlivnit zkreslení

Astronom Cory Shankman z Victorino univerzity v Kanadě a vedoucí studie říká , že při předešlém pozorování těles v Kuiperově pásu neměli dobré podmínky. Museli se vypořádat se sníženou viditelností kvůli počasí a ročním obdobím.

Navíc tělesa v Kuiperově pásu, které jsou dále od galaktické roviny, se dají pozorovat snadněji. To podle týmu vědců může vést k tomu, že v některých oblastech se dá vidět více těles než jinde, ale ve skutečnosti mohou být rozmístěny rovnoměrně.

Právě fakt, že některé tělesa v oblasti se snadněji pozorují může vyvolávat dojem, že se shlukují do skupin, jaké by vytvořila gravitace deváté planety.

Scott Sheppard, jeden z prvních vědců, který navrhl existenci deváté planety, se však brání tím, že většina z nově objevených těles se nachází v takovém shluku a jeho teorie vždy předpokládala, že některé tělesa do shluků jednoduše nezapadnou.

Ne všichni jsou přesvědčeni

Astronomka Renu Malhotrová z Arizonské univerzity podle magazínu Nature říká , že zkreslení pozorování do určité míry oslabují hypotézu o deváté planetě, alespoň v navrhované vzdálenosti a velikosti. Zároveň však dodává, že existenci planety ani definitivně nevyvrací.

Ani astronom Mike Brown z Caltechu v Kalifornii není podle magazínu Science přesvědčen. “Vycházejí z toho, že pozorování jsou zcela zkreslené, což je pravda. No pak najednou udělají předpoklad, že i všichni ostatní jsou zaujatí,” říká Brown.

Myslí si, že všechny zkreslení by se z pohledu všech pozorování měli nakonec vyrovnat.

Zatím astronomové našli jen velmi malý počet těles, na které by možná planeta mohla mít vliv. Otázku, zda se ve sluneční soustavě devátá planeta opravdu nachází nebo ne, zodpoví až další pozorování a další objevené tělesa, na tom se už podle Malhotrové pracuje.

DOI: 10.1126 / science.aan6999

Autor: Marek Beňo pro Tech.sme.sk

Leave a Reply