Kvantový model, možná napomůže k odhalení teorie všeho.


Po většinu 20. století se vědci domnívali, že kvantovou mechaniku nedokáží vysvětlit, takže se musíme smířit s tím, že nikdy nebudeme vědět, proč se věci chovají tak, jak se chovají na nejnižší úrovni existence.

Ale teď si rostoucí skupina rebelů fyziky myslí, že může přece jen být logické vysvětlení pro kvantové podivnosti. A tím i nová naděje pro odhalení konečné pravdy o našem vesmíru. Stopa začíná zde.

Kapkou silikonu.

V pařížské laboratoři, fyzik Yves Couder a jeho tým, provádí úžasnou sérii experimentů. Pozorují chování silikonových kapiček, odrážejících se současně na vibrační desce. Kapalina kapky se nikdy nedotkne kapaliny podkladu. Jsou vždy odděleny vrstvičkou. Je to tak ustálené, že můžete udržovat kapky, odrážející se od tekutého podkladu třeba i několik dnů, pokud chcete. Použitím kamery s tisícem snímků za sekundu, Couder zjistil, že tyto kapičky napodobují chování, jaké můžeme vidět v kvantovém světě. A to by nemělo být možné, protože kvantový svět a svět velkých rozměrů, oba světy fungují podle dvou různých sad pravidel.

Když pozorujete jednu kapku, pohybuje se náhodně jako kvantová částice, ale chová se jako kvantová vlna. Pokud ji pozorujete pozorně, všimnete si, že tato vlna jakoby doprovázela kapku. Ve skutečnosti je pole vln okolo kapek vyvoláno zapamatováním si trasy, kterou pak vlny následují. I přes jejich náhodné chování, vlny sledují částici po malém počtu drah. A znovu, toto je podivně podobné chování kvantových objektů. Toto tak odporuje všeobecnému přesvědčení, že nejdřív Couder odmítal uvěřit tomu, co vidí. V jakémkoliv fyzikálním pokusu můžete spatřit jen to, na co jste připravení, že uvidíte. Jistě, bylo zcela zřejmé, že zde byla paměť, ale trvalo nám chvíli, než jsme si uvědomili, že to bylo tím, co jsme pozorovali, protože jsme si museli přivyknout na tuto novou myšlenku.

Snad nejvíce objevné bylo, že Couder zopakoval dvouštěrbinový experiment, s použitím svých odrážejících silikonových kapiček. Tajemstvím kvantové mechaniky je, jak se mohou elektrony někdy chovat jako částice a někdy jako vlny?

Možná toto je odpovědí. Elektrony jsou částicemi i vlnami. Samozřejmě, tento systém, ač malý, není kvantový. Náš systém není modelem kvantové mechaniky, ale je ve vztahu s částicemi a s vlnami. A některé z jeho vlastností jsou podobné jako ty, které pozorujeme v kvantové mechanice.

Couder sice nemohl prohlásit, že jeho pokus nám ukáže podstatu všeho co se skutečně odehrává dole, v nejhlubších vrstvách existence, ale tyto kapky mohou být dalším důkazem, že kvantový svět přece jen dává smysl.

Nevšední svět s použitím Discovery – Cestování červí dírou s Morganem Freemanem