Nachází se řešení kvantové fyziky mimo náš prostor a čas?


Čím více chápeme vnitřní chování vesmíru, tím více jsme my lidé odměňováni novým lékařstvím, novými technologiemi a netušeným zdokonalením kvality našich životů. Ale někteří říkají, že musíme urazit ještě ohromnou vzdálenost, než odhalíme nejhlubší tajemství vesmíru.

Potřebujeme konečnou odpověď. To co máme, to je tajemství za tajemstvím. A jedno z těch  největších tajemství je, jak velké věci a malé věci ve vesmíru do sebe navzájem zapadají. Dvě osvědčené teorie popisují, jak se hmota chová. Teorie relativity, která řídí fyziku věci velkých, a kvantová teorie, která popisuje ty velmi malé. Kdyby byly párem, relativita by byla logikem, inženýrem, co nosí tužky v bezpečném obalu, co přísně dodržuje rychlostní limit světla. Kvantová teorie by byla inženýrovou přelétavou uměleckou ženou, která by se zdála, že je na všech místech naráz. Papírově se k sobě nehodí. Ale ve skutečném světě tvoří šťastný pár. A tak jako u neobvyklých párů ve skutečném životě, nikdo nechápe proč.

Antony Valentini z Clemson university je kvantový kacíř. Hlasitě vyhlašuje, že fyzika sešla ze stopy roku 1920, kdy byla přijata doktrína kvantové neurčitosti, která říká, že nic není skutečné, dokud se na to nepodíváme.

Valentini zastává teorii, která to vše nechává za sebou. Byla vytvořena jedním z pilířů fyziky ze začátku 20. století, Louisem de Broglie. Původní Broglieova teorie je taková, že elektron je jak vlnou, tak i částicí pořád. Není případ, že je někdy částicí a někdy vlnou. Je vždy i vlnou, doprovázející částicí pořád. A Broglie to nazval pilotní vlnou.

V kvantové teorii existuje něco, čemu se říká pravděpodobnostní vlna. Čistě matematický objekt, který říká, jaká je šance na nalezení elektronu v jakémkoliv bodu v prostoru. Teorie pilotní vlny pokládá tuto vlnu za skutečný fyzický objekt. Jednoduchou obdobou je láhev. Někdo je na ostrově, pak chtějí poslat vzkaz. Tak něco napíší na kus papíru, dají do láhve, zavřou ji a hodí do oceánu. A vodní vlny ji prostě nesou dál.

Je zásadní rozdíl mezi vlnami, jak my je známe, a pilotní vlnou. Podle této teorie pilotní vlna existuje ve skrytém rozměru prostoru, mimo ty tři rozměry, které známe. Pokud je to pravda, znamená to, zcela v rozporu s běžně přijímanou teorií fyziky, že kvantové objekty se řídí stejnými pravidly jako velké objekty. Neexistují na dvou místech najednou. Jsou součástí skutečného světa. Myslím, že sama kvantová mechanika ani není kandidátem na pravdu o mikroskopickém světě, protože se prostě nepokouší přesně popsat, čím je mikroskopický svět.

Pouhá skutečnost, že jsou rozdílné teorie na to, jaká může být odpověď, neznamená, že tady odpověď není. Možná se jedna z nich snad ukáže jako správná. Na pochopení, jak vesmír funguje, potřebujeme odhalit to, proč je kvantový svě tak rozdílný od světa, jak ho známe.

Nevšední svět – s použitím Discovery Cestování červí dírou s Morganem Freemanem