Sci-fi

tranquillity

Na server věnovaný popularizaci vědy a techniky pasují sci-fi povídky se stejným zaměřením.  Ovšem takové ty „technické sci-fi“ založené pouze na okouzlení novými možnostmi vědy, jaké se psaly někdy tak před sto lety, takové se už dnes prakticky neobjevují. Ona je vůbec sci-fi v současné době jen „chudší“ sestrou fantasy. Přesto doufám, že se nám podaří získat dost povídek, ve kterých věda a technika hraje alespoň důležitou, když už ne hlavní roli.

Pokud se vám povídky budou líbit, pochvalte je. Pokud ne, zkritizujte. Zkuste ale být konkrétní. Nelíbí se vám literární styl? Nedokonalý příběh? Chybí pointa? Zdá se vám nelogické chování postav? Popsaný svět by takto nemohl fungovat? Nebo je problém v té vědecko-technické části? Nezapomeňte, každá sci-fi povídka, aby se tak vůbec mohla nazývat, má v sobě „něco jinak“, něco odlišného od našeho světa. Ovšem v tom, co odlišné není, by měla fungovat současná fyzika…  Jenom takovou konkrétní kritikou můžete pomoci autorům, aby si uvědomili, jak (odlišně) jejich díla chápou čtenáři.

Pokusíme se zajistit povídky od současných zkušených autorů i od začátečníků a na konci každé najdete Několik slov o  – trochu informací o autorovi, povídce, případně o žánru nebo o použité sci-fi technologii. A jelikož zcela jistě nejsme vševědoucí, občas požádáme o názor (rozbor, doplnění) osoby povolanější, ať už z oblasti literární teorie nebo vědy a techniky.

Můžete povídky mezi sebou srovnávat a třeba tak i přispět k objevení dalšího jména v české (možná i slovenské) sci-fi.

Ještě upozorňujeme, že povídky otiskujeme bez jakékoliv redakční úpravy.

Vladimír Němec

1654506

Leave a Reply