Skutečně největší objekt Sluneční soustavy


Při otázce na největší objekt Sluneční soustavy bez váhání odpovíme Slunce. Jak by také ne, vždyť jen ono samo tvoří zhruba 99,867 % celkové hmotnosti sluneční soustavy. Zbylých 0,133 % připadá na planety, všechny asteroidy, komety a zbylá tělesa. Je tu ovšem jedno ale…

Přestože Slunce s přehledem drží téměř všechny velikostní rekordy, jedno prvenství mu přeci jen uniklo. Porazit ho dokázal Jupiter a jeho magnetické pole. Toto pole je přibližně 20 000× silnější, než magnetické pole Země a je největší strukturou Sluneční soustavy, protože skutečně překoná i magnetosféru samotného Slunce. Pioneer zaznamenal rázovou vlnu jupiterovské magnetosféry ještě ve vzdálenosti 26 miliónů kilometrů a magnetický ohon dosahující až za Saturnovu oběžnou dráhu. Bylo objeveno, že proudy vysokoenergetických částic slunečního větru jsou magnetickým polem Jupiteru vyvrhovány až k oběžné dráze Země.

Pokud by byla možnost jak magnetické pole Jupiteru spatřit pouhým okem, tak i přes vzdálenost 592 miliónů kilometrů by zabíralo podstatnou část oblohy.

386387main_Silhouettes_jupiter-3200x925

Nevšední svět