V sluneční soustavě existuje desátá planeta, tvrdí výzkum

Vědci už tři roky zkoumají indicie o existenci deváté planety sluneční soustavy. Studie astronomek z Arizonské univerzity identifikovala důkazy gravitačního vlivu dalšího velkého tělesa. Hypotetický kamenný svět menší než Země, ale větší než Mars, by měl obíhat alespoň dvakrát dál od Slunce než Neptun.

Informaci přinesla Kalifornská univerzita. Výzkumnou práci zveřejní vědecký časopis Astronomical Journal.

Anomálie oběžných drah vzdálených těles sluneční soustavy naznačují existenci dosud nezpozorovaný planety (zdroj: Heather Roper / LPL)
Anomálie oběžných drah vzdálených těles sluneční soustavy naznačují existenci dosud nezpozorovaný planety (zdroj: Heather Roper / LPL)

Velký bratr Marsu

Astronomky Kat Volková a Renu Malhotrová zkoumali oběžné dráhy více než 600 ledových a ledově-kamenných objektů, které se nacházejí za oběžnou dráhou Neptuna. Zjistili, že sklon oběžných drah nejvzdálenějších těles se vymyká očekávaným hodnotám, a to až o 10 °.

“Nejpravděpodobnější vysvětlení zjištění je, že někde v dálce obíhá dosud nezpozorovaný objekt,” vysvětluje Kat Volková. “Podle našich výpočtů by změřeny vychýlení mohlo zavinit těleso přinejmenším stejně hmotné jako Mars.”

Vychýlení sklonu oběžných drah zjistili při tělesech obíhajících ve vzdálenosti 50 až 80 astronomických jednotek (AU), čili násobků vzdálenosti Země-Slunce. Hypotetickou planetu tedy třeba hledat ve vzdálenosti alespoň 60 AU, což je přibližně dvakrát dál než Neptun.

Pozorovaná vzdálenost anomálií zároveň vylučuje, že by je způsobila hypotetická Planeta 9 . Jejím vlivem se od roku 2014 vysvětlují vychýlení oběžných drah těles, ve vzdálenosti několik stovek astronomických jednotek, v průměru zhruba desetinásobně dále jako obíhá předpokládaná “Planeta 10”. Navíc Planeta 9 je podle výpočtů podstatně větší, přibližně 10krát hmotnější než Země.

Volková a Malhotrová nevylučují, že příčinou nově zjištěných anomálií je více než jedno těleso s hmotností planety. To by znamenalo nejen desátou, ale dokonce i jedenáctou planetu sluneční soustavy.

Skrytá jasem hvězd?

Jak je možné, že jsme planetu 10 (a případně i 11) dosud neobjevili? Astronomky z Kalifornské univerzity vysvětlují, že vědci při pátrání po vzdálených světech sluneční soustavy dosud neprozkoumali celou oblohu. Objev navíc mohl znemožnit i případný silný jas hvězd v pozadí.

Vědkyně připouštějí, že objekt planetárních rozměrů není jediným možným vysvětlením. Alternativu představuje vliv hvězdy, která se v relativně nedávné minulosti dostala do blízkosti Slunce.

“Krátce po vzdálení této hvězdy by se vychýlený sklon oběžných drah vrátil do původní roviny. Zároveň by bylo třeba extrémně blízké přiblížení do vzdálenosti přibližně 100 AU, “argumentuje Malhotrová.

Takové přiblížení se cizí hvězdy by se podle astronomky muselo odehrát před méně než 10 miliony let. Alternativní vysvětlení proto s kolegyní nepovažují za pravděpodobné.

Umělecká představa hypotetické Planety 10, která by měla dosahovat přinejmenším rozměry Marsu (zdroj: Heather Roper / LPL)
Umělecká představa hypotetické Planety 10, která by měla dosahovat přinejmenším rozměry Marsu (zdroj: Heather Roper / LPL)

Definitiva padne již brzy

Zda dosud hypotetické planety sluneční soustavy skutečně existují nebo ne, zřejmě zjistíme zanedlouho. Na rok 2020 je naplánováno dokončení Velkého celooblohového dalekohledu (LSST). Zařízení umožní nahlédnout do vzdálených koutů sluneční soustavy účinnější, než kterýkoli z jeho předchůdců.

Pokud se existence Planety 9 a Planety 10 potvrdí, v podstatě se opakuje historie. Začátkem 19. století si astronomové všimli, že oběžná dráha Uranu se chová, jako by ji ovlivňovala tíha velkého vzdáleného objektu. Vědci vypočítali, kde by se těleso mělo nacházet a v roce 1846 ho skutečně zpozorovali. Objekt dnes nazýváme Neptun.

Existence planet za oběžnou dráhou Neptuna zároveň zapadá do současných modelů raného vývoje sluneční soustavy. Mnozí předpokládají, že vzájemné gravitační vlivy způsobily nejen migraci planet, ale i jejich “vyhození” z okolí Slunce. Takové světy by buď zcela opustili sluneční soustavu, nebo zůstaly obíhat na jejím okraji.

Zdroj:  uanews.arizona.edu

Autor: Zdeněk Urban pro Živé.sk

Leave a Reply