Zajímavost: Podivuhodná neutrina

Poměrně suše se k neutrinům vyjadřuje internetová encyklopedie Wikipedia:

Neutrino a antineutrino jsou elementární částice ze skupiny leptonů. Neutrino vzniká při jaderných reakcích, které zahrnují beta rozpad. Má spin \hbar/2, a proto patří mezi fermiony. Jeho hmotnost je velmi malá ve srovnání s většinou elementárních částic, avšak poslední experimenty ukazují, že je nenulová. Jeho elektrický náboj je nulový, nepůsobí na něj ani silná ani elektromagnetická interakce, ale jen slabá interakce a velmi málo také gravitace. Nereagují proto prakticky vůbec s okolním prostředím a je velmi obtížné je detekovat. Jde o stabilní částice – nepodléhají tedy samovolnému rozpadu.

Přeloženo do češtiny

Zásadní vlastností neutrin, které vděčí i za svůj název (neutrino znamená malý a neutrální), je jejich téměř nulová interakce s okolní hmotou. Každou vteřinou proletí plochou našeho těla o velikosti nehtu asi 60 miliard neutrin, ani je to nezpomalí, ve skutečnosti si namíří rovnou skrz celou planetu. A ani toho si drtivá většina z nich nevšimne, prosviští prostě skrz.

Olovo, je díky své hustotě, jedním z nejlépe stínících materiálů, běžně se využívá například ke stínění rentgenového záření. Pro neutrina to ovšem není žádný soupeř, aby vůbec mělo smysl nějaké srovnání, vezměme olověný blok o tloušťce jednoho světelného roku!! Pokud proti němu vyšleme svazek neutrin, celá polovina neutrin ze svazku bezpečně proletí skrz. To z neutrin dělá opravdu těžko detekovatelné částice.