Zajímavost: V těsné blízkosti Slunce můžete teoreticky i zmrznout


Sluneční korona je záhadná část našeho Slunce (i všech ostatních hvězd). I když je dále od slunečního jádra, je žhavější než jeho povrch. Kdyby se tam ale lidem nějak podařilo dostat, čekalo by je ledové překvapení.

Korona je velmi žhavá, má teplotu milionů stupňů. To znamená, že částice se kolem vás pohybují velmi velmi rychle. Logicky tedy dojdeme k závěru, že pokud bychom se ponořili do sluneční korony, budeme v okamžiku na uhel. Jenže v koroně je tak je hustota těchto částic tak malá, že celkové množství energie přenesené do těla, je nižší než celkové množství energie tělem vyzářené, takže byste zmrzli. Pokud byste tedy měli štít, který by vás chránil před samotným slunečním diskem.

NS