8 minut? Ve skutečnosti světlu Slunce trvá tisíce let než dorazí k Zemi!


Uvnitř hvězd a stejně tak v našem Slunci, dochází k epické bitvě. Gravitace a fúze, dvě síly snažící se neustále o nadvládu nad hvězdou.

Mezi gravitací, která se snaží hvězdu rozdrtit na kousíčky a energií vznikající při procesu slučování a chce hvězdu roztrhnout zevnitř panuje nepřetržité napětí. A tohle napětí, proces vyrovnávání mezi dvěma silami, vytváří hvězdu. Tento mocenský boj trvá po celý život hvězdy a v jejím nitru při něm vzniká světlo. A každý paprsek světla čeká dobrodružná cesta.

Světlo se pohybuje rychlostí 1 miliarda a 80 milionů kilometrů za hodinu, paprsek světla by za jedinou vteřinu sedmkrát oběhl Zemi, nic ve vesmíru se nepohybuje rychleji. Většina hvězd je ale tak vzdálená, že trvá tisíce, miliony a dokonce miliardy let, než k nám jejich světlo dorazí. Dokonce i světlu z našeho Slunce trvá 8 minut než k nám doletí. Avšak než světlo zahájí svojí cestu vesmírem, je v pohybu už tisíce let!

september-2010-nuclear-reac
Cesta fotonu z nitra hvězdy. Credits: Astronomy: Roen Kelly

Když v jádru Slunce dochází ke slučování vodíku a helia vzniká světelný foton, částice světla. Něž takto nově zrozený paprsek světla dorazí k povrchu hvězdy, čeká ho dlouhá cesta. V cestě mu vlastně stojí celá hvězda. Bezprostředně po svém vzniku se foton příliš daleko nedostane, protože okamžitě narazí do dalšího atomu, protonu, neutronu. Nemůže pokračovat v cestě, proto vystřelí jiným směrem. Pohybuje se tedy nahodile a musí si proklestit cestu na povrch. Pro foton je to divoká jízda, ve snaze uniknout z nitra hvězdy absolvuje miliardy srážek s atomy plynu. Na celém procesu je kuriózní, že fotonu může trvat i 200 000 let než se probojuje z jádra na povrch Slunce a když se mu to podaří, trvá pouhých 8 minut než se dostane k nám.